Witaj

Nazywam się Anna Borys. Jestem mamą i prawnikiem.

Zajmuję się prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych. 

Na mojej stronie znajdziesz informacje związane z prawnymi aspektami: ciąży, porodu i macierzyństwa.

NAJNOWSZE WPISY NA BLOGU

5 zasad wystawiania zwolnienia lekarskiego

Wpis jest krótkim przeglądem zasad dotyczących wystawiania zwolnień lekarskich zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania...

czytaj dalej

Zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka

Zwolnienie od pracy z tytułu urodzenia dziecka to zostało uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zwolnienie to...

czytaj dalej

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski przysługuje każdemu pracownikowi, który został tatą.  Może być wykorzystany niezależnie od tego czy mama dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim, wychowawczym), pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, czy ma status osoby...

czytaj dalej

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy zatrudnionej w oparciu o przepisy kodeksu pracy (umowa o pracę), która urodziła dziecko. Długość  urlopu macierzyńskiego zależy od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi: 20 tygodni - w przypadku urodzenia...

czytaj dalej

Urlop rodzicielski

Warunkiem korzystania z urlopu rodzicielskiego jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego. Najczęściej stanowi on kontynuację urlopu macierzyńskiego, o którym pisałam TUTAJ. Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom. Wymiar urlopu Po wykorzystaniu...

czytaj dalej

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to uprawnienie przysługujące osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.  Zgodnie z kodeksem pracy: pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.  Do...

czytaj dalej

Potrzebujesz porady prawnej?

.

579 642 190

kontakt@mamaprawnik.pl

}

PN-PT 10.00-15.00