Urlop ojcowski

Urlop ojcowski przysługuje każdemu pracownikowi, który został tatą.  Może być wykorzystany niezależnie od tego czy mama dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim, wychowawczym), pracuje, prowadzi działalność gospodarczą, czy ma status osoby...

czytaj dalej

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy zatrudnionej w oparciu o przepisy kodeksu pracy (umowa o pracę), która urodziła dziecko. Długość  urlopu macierzyńskiego zależy od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi: 20 tygodni - w przypadku urodzenia...

czytaj dalej

Urlop rodzicielski

Warunkiem korzystania z urlopu rodzicielskiego jest wcześniejsze wykorzystanie urlopu macierzyńskiego. Najczęściej stanowi on kontynuację urlopu macierzyńskiego, o którym pisałam TUTAJ. Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom. Wymiar urlopu Po wykorzystaniu...

czytaj dalej

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to uprawnienie przysługujące osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.  Zgodnie z kodeksem pracy: pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.  Do...

czytaj dalej